Om Windcap

Windcap Fond 1 AB (publ.) och Windcap Fond 2 AB (publ.) är onoterade publika aktiebolag som drivs av förvaltningsbolaget Windcap Management AB. Verksamheten sköts av personer med lång erfarenhet från fastighets- och finansbranschen i samråd med Windcap Advisory Board som bistår med spetskompetens inom drift och utveckling av vindkraftverk.

Styrelse och rådgivare

Mats Crowén
VD, ledamot*

Tidigare VD för Aberdeen Property Investors Sverige.
Lars Grönberg
Ordförande, ledamot*

Professionell styrelseledamot, bl.a. i Connecta, Quadracom, Bindomatic, 2E Group, Matkompaniet mfl.
Fredrik Börjesson
ledamot*

Investeringsanalytiker Söderberg & Partners.
Tore Wizelius
ledamot*, rådgivare

Tidigare ansvarig för vindkraftsutbildningen vid Gotlands högskola, och har skrivit flera böcker om vindkraft. Verksam som internationell konsult.
Gert-Olof Holst
ledamot*, rådgivare

VD e.n.o. energy Sweden AB och tidigare grundare av vindkraftkoncernen Triventus.
   
*Avser Windcap Fond 1 AB (publ.) och Windcap Fond 2 AB (publ.)
 
 

Kontakt

Windcap Management AB
Förvaltning

Laika Consulting AB
Marknadsföring

Besöksadress: Regeringsgatan 45 Telefon: 08-451 51 00
Adress: Box 7785 Fax: 08-503 113 90
103 96 Stockholm E-post: info@windcap.se
Adress: Artillerigatan 42 Telefon: 08-440 82 40
114 45 Stockholm Fax: 08-22 82 40
Webbsida: www.lkc.se E-post: info@lkc.se