Våra vindkraftverk

Hedagården 4


Vindkraftsbolaget Windcap Fond 1 AB förvärvade september 2008 sitt första vindkraftverk i Hedagården som ligger utanför Landskrona i Skåne och ingår i en vindkraftspark om totalt sex verk. Verket är tillverkat av tyska Enercon, som även sköter driften, och har en effekt om 1,5 MW och en tornhöjd om 63 meter. Årsproduktionen uppgår till omkring 3700 MWh vilket motsvarar elbehovet  för cirka 750 hushåll.

Månadsproduktion

(MWh)

Produktionsutfall

(Procent av förväntad produktion)

Ägare:
Tillverkare:
Effekt:
Årsproduktion:
Höjd:

Windcap Fond 1 AB
Enercon
1,5 MW
ca 3 700 MWh
98 meter

Hedagården 5


Oktober 2008 förvärvade vindkraftsbolaget Windcap Fond 1 AB sitt andra vindkraftverk. Liksom Windcaps tidigare investering så finns även detta verk i Hedagården utanför Landskrona i Skåne och ingår i en vindkraftspark om totalt sex verk. Verket är tillverkat av Enercon med en effekt om 1,5 MW och har en tornhöjd om 63 meter. Årsproduktionen uppgår till cirka 3500 MWh vilket motsvarar elbehovet för cirka 700 hushåll.

Månadsproduktion

(MWh)

Produktionsutfall

(Procent av förväntad produktion)

Ägare:
Tillverkare:
Effekt:
Årsproduktion:
Höjd:

Windcap Fond 1 AB
Enercon
1,5 MW
ca 3 500 MWh
98 meter

Väby 5


Väby vindkraftpark ligger i Falkenbergs kommun, Halland, cirka 1,5 mil nordost om Falkenberg. Verket ingår i en park om 6 st Vestas 2,0 MW-verk med total höjd om 150 m. Parken driftsattes under vintern/våren 2012 och alla verken har olika ägare men parken drivs gemensamt och solidariskt via Väby Driftintressenter AB. Det innebär att alla intäkter och kostnader delas lika i förhållande till respektive parts ägarandel, oavsett vad det individuellt ägda verket genererar. Således sprids risken på alla 6 verken istället för ett enskilt verk samtidigt som vissa skalfördelar uppnås. Parkens beräknade produktionsnivå per verk bedöms uppgå i genomsnitt till knappt 5.500 MWh/år med en spridning mellan högst och lägst producerande verk om cirka +/-10 %.
Vindkraftverk nr 5 ägs till 2/3 av Windcap Fond 1 AB och till 1/3 av Windcap Fond 2 AB och investeringen avtalades under 2011 såsom ett byggprojekt.

Ägare:
Tillverkare:
Effekt:
Årsproduktion:
Höjd:

Windcap Fond 1 AB & Fond 2 AB
Vestas
2 MW
ca 5 500 Mwh
150 meter

Bodberget 1


Bodberget ligger i Strömsunds kommun, Jämtland, cirka 7 mil norr om Strömsund. Verket ingår i en park om 3 st 1,0 MW WinWinD-verk med total höjd om 102 m. Verken ägs och drivs individuellt och något gemensamt driftbolag finns således inte. Verk nr 1 driftsattes i slutet av år 2006 och ligger på det högsta området på Bodberget, cirka 675 m över havsnivån. Den historiska produktionen uppgår till cirka 2.100 MWh/år vilket är högre än verk 2 och 3 som byggdes cirka 1,5 år senare, hösten 2008.

Ägare:
Tillverkare:
Effekt:
Årsproduktion:
Höjd:

Windcap Fond 2 AB
WinWinD
1,0 MW
cirka 2 100 MWh
102 meter

Projekt Skåne


Våren 2010 förvärvades markarrende i nordvästra Skåne samt tillhörande konsulttjänster avseende tillståndsprocessen för nybyggnation av 1-2 vindkraftverk. Risken i tillståndsprocessen delas med projektören vilket innebär att en tilläggsköpeskilling utgår om och när tillstånd erhålles. Projektet drivs gemensamt av Windcap Fond 1 AB och Windcap Fond 2 AB och ägs till 50 % av respektive part.