Kontakt

Windcap Management AB
Förvaltning

Laika Consulting AB
Marknadsföring

Besöksadress: Regeringsgatan 45 Telefon: 08-451 51 00
Adress: Box 7785 Fax: 08-503 113 90
103 96 Stockholm E-post: info@windcap.se
Adress: Artillerigatan 42 Telefon: 08-440 82 40
114 45 Stockholm Fax: 08-22 82 40
Webbsida: www.lkc.se E-post: info@lkc.se