Dokument

Investerarinformation

Här kan du ladda ner vårt senaste marknadsmaterial för Windcap.

Aktuellt

Årsredovisning Windcap Fond 2 AB

Windcap Fond 2 AB Avveckling 2015-16

Förslag till beslut om nyemission av aktier

Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet

Yttrande revisor

Fullmaktsformulär

Kallelse till årsstämma Windcap Fond 2 AB 2016-05-04

Windcap Fond 2 AB Kallelse Extra Bolagsstämma 2015-12-21

Windcap Fond 2 AB Förslag om ändring av Bolagsordningen § 17 Likvidation

Windcap Fond 2 AB Fullmaktsformulär 2015-12-21

Halvårsrapport 2015 Windcap Fond 2 AB

Inbjudan till årsstämma i Windcap Fond 2 AB

Windcap Fond 2 AB – Brev om förtidsinlösen av förlagslån

Windcap Fond 1 AB - Avveckling och inlösen aktier 2014

Windcap Fond 1 AB - Brev om inlösen

Sammanfattning av avveckling Windcap Fond 1 AB

2014 års rapporter

Årsrapport 2014 Windcap Fond 2 AB

Windcap Årsredovisning 2014 Fond 2 AB

Halvårsrapport 2014 Windcap Fond 1 AB

Halvårsrapport 2014 Windcap Fond 2 AB

2013 års rapporter

Årsrapport 2013

Inbjudan till årstämma i Windcap Fond 1 AB och Windcap Fond 2 AB

Windcap Årsredovisning 2013 Fond 1 AB

Windcap Årsredovisning 2013 Fond 2 AB

Halvårsrapport 2013 Windcap Fond 1 AB

Halvårsrapport 2013 Windcap Fond 2 AB

2012 års rapporter

Årsrapport 2012

Windcap årsredovisning Fond 1 2012

Windcap årsredovisning Fond 2 2012

Halvårsrapport 2012 Windcap Fond 1 AB

Halvårsrapport 2012 Windcap Fond 2 AB

2011 års rapporter

Årsrapport 2011

Windcap Årsredovisning 2011 Fond 1 AB

Windcap Årsredovisning 2011 Fond 2 AB

Halvårsrapport 2011 Windcap Fond 1 AB

Halvårsrapport 2011 Windcap Fond 2 AB

2010 års rapporter

Årsrapport Windcap Fond 1 AB och Windcap Fond 2 AB 2010

Windcap Årsredovisning 2010 Fond 1 AB

Windcap Årsredovisning 2010 Fond 2 AB

Halvårsrapport 2010 Windcap Fond 1 AB

Halvårsrapport 2010 Windcap Fond 2 AB

Broschyr

Tidigare rapporter

Årsrapport 2009

Windcap Årsredovisning 2009 Fond 1 AB

Windcap Årsredovisning 2009 Fond 2 AB

Windcap Kvartalskommentar VD Q3 Q4 2009

Delårsrapport 2009

Årsrapport 2008

Årsredovisning 2008

Pressreleaser

Pressrelease 2009-10-29 - Windcap förvärvar vindkraftverk utanför Falkenberg

Pressrelease 2008-10-29 - Windcap Fond 1 AB (publ) köper fler vindkraftverk

Pressrelease 2008-09-03 - Windcap Fond 1 AB (publ) förvärvar sitt första vindkraftverk

Länkar

Exempel på webbplatser där ytterligare information om vindkraft kan erhållas:

Centrum för Vindkraftsinformation

Elforsk

Enercon

Energilexikon

Energimarknadsinspektionen

Energimyndigheten

European Wind Energy Association

Nordpool

Svensk Energi

Svensk Kraftmäkling

Svensk Vindenergi

Svensk Vindkraftförening

Svenska Kraftnät

Triventus

Uppsala Universitet, Meteorologi

Vattenfall

Vestas

Vindkraftens Investerare och Projektörer

Vindforsk

Windpower Monthly News Magazine